ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-C1، کد: C1-110HF

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 31A / 15kW / @40°C

کاربری سنگین: 24A / 11kW / @50°C

 

مقایسه