ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-A1، کد: A1-260A

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 260A / 132kW / @40°C

کاربری سنگین: 217A / 110kW / @50°C

 

مقایسه