ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-E1، کد: E1-220HF/300HFP

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 57A / 30kW / @40°C

کاربری سنگین: 45A / 22kW / @40°C

 

مقایسه