ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-E1، کد: E1-450HF/550HFP

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 105A / 55kW / @40°C

کاربری سنگین: 90A / 45kW / @40°C

 

مقایسه