ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-E1، کد: E1-900HF/1100HFP

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 195A / 110kW / @40°C

کاربری سنگین: 176A / 90kW / @40°C

 

مقایسه