ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-U1، کد: U1-0040-7

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 3.5A / 0.4kW / @50°C

 

مقایسه