دانفوس مدل AUTOMATION، کد: FC-302P22KT4E20

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 61A / 30kW / @50°C

کاربری سنگین: 44A / 22kW / @50°C

 

مقایسه