دانفوس مدل AUTOMATION، کد: FC-302P30KT4E20

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 73A / 37kW / @50°C

کاربری سنگین: 61A / 30kW / @50°C

 

مقایسه