دلتا مدل C2000، کد: VFD022C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 6A / 2.2kW / @40°C

کاربری سنگین: 5.7A / 1.5kW / @40°C

 

مقایسه