دلتا مدل C2000، کد: VFD037C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 9A / 3.7kW / @40°C

کاربری سنگین: 8.1A / 2.2kW / @40°C

 

مقایسه