دلتا مدل MS، کد: VFD17AMS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 20.5A / 11kW / @50°C

کاربری سنگین: 17A / 7.5kW / @50°C

 

مقایسه