دلتا مدل MS، کد: VFD13AMS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 15.7A / 7.5kW / @50°C

کاربری سنگین: 13A / 5.5kW / @50°C

 

مقایسه