دلتا مدل MS، کد: VFD25AMS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 28A / 15kW / @50°C

کاربری سنگین: 25A / 11kW / @50°C

 

مقایسه