دلتا مدل MS، کد: VFD2A8MS21ANSAA

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سبک: 3.2A / 0.55kW / @50°C

کاربری سنگین: 2.8A / 0.37kW / @50°C

 

مقایسه