دلتا مدل C2000، کد: VFD220C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 45A / 22kW / @40°C

کاربری سنگین: 43A / 18.5kW / @40°C

 

مقایسه