دلتا مدل C2000، کد: VFD300C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 60A / 30kW / @40°C

کاربری سنگین: 57A / 22kW / @40°C

 

مقایسه