دلتا مدل MS، کد: VFD2A7MS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 3A / 1.1kW / @50°C

کاربری سنگین: 2.7A / 0.75kW / @50°C

 

مقایسه