دلتا مدل MS، کد: VFD1A5MS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 1.8A / 0.55kW / @50°C

کاربری سنگین: 1.5A / 0.37kW / @50°C

 

مقایسه