دلتا مدل MS، کد: VFD4A2MS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 4.6A / 1.5kW / @50°C

کاربری سنگین: 4.2A / 1.5kW / @50°C

 

مقایسه