دلتا مدل MS، کد: VFD4A8MS21ANSAA

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سبک: 5A / 0.75kW / @50°C

کاربری سنگین: 4.8A / 0.75kW / @50°C

 

مقایسه