دلتا مدل MS، کد: VFD38AMS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 41.5A / 22kW / @50°C

کاربری سنگین: 38A / 18.5kW / @50°C

 

مقایسه