دلتا مدل MS، کد: VFD32AMS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 36A / 18.5kW / @50°C

کاربری سنگین: 32A / 15kW / @50°C

 

مقایسه