دلتا مدل MS، کد: VFD45AMS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 49A / 25kW / @50°C

کاربری سنگین: 45A / 22kW / @50°C

 

مقایسه