دلتا مدل C2000، کد: VFD4500C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 866A / 450kW / @50°C

کاربری سنگین: 815A / 355kW / @50°C

 

مقایسه