دلتا مدل C2000، کد: VFD3550C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 683A / 355kW / @50°C

کاربری سنگین: 649A / 315kW / @50°C

 

مقایسه