دلتا مدل MS، کد: VFD5A5MS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 6.5A / 2.2kW / @50°C

کاربری سنگین: 5.5A / 2.2kW / @50°C

 

مقایسه