دلتا مدل MS، کد: VFD7A5MS21ANSAA

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سبک: 8.5A / 2.2kW / @50°C

کاربری سنگین: 7.5A / 1.5kW / @50°C

 

مقایسه