دلتا مدل MS، کد: VFD9A0MS43ANSAA

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 10.5A / 4kW / @50°C

کاربری سنگین: 9A / 3.7kW / @50°C

 

مقایسه