اینوت مدل GD27، کد: GD27-1R5G-S2-B

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

سنگین کار: 7.5A / 1.5kW / @50°C

 

مقایسه