اینوت مدل GD350A، کد: GD350A-030G/037P-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 75A / 37kW / @40°C

کاربری سنگین: 60A / 30kW / @40°C

 

مقایسه