اینوت مدل GD350A، کد: GD350A-055G/075P-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 150A / 75kW / @40°C

کاربری سنگین: 115A / 55kW / @40°C

 

مقایسه