اینوت مدل GD350A، کد: GD350A-090G/110P-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 215A / 110kW / @40°C

کاربری سنگین: 180A / 90kW / @40°C

 

مقایسه