اینوت مدل GD350A، کد: GD350A-185G/200P-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 380A / 200kW / @40°C

کاربری سنگین: 340A / 185kW / @40°C

 

مقایسه