اینوت مدل GD350A، کد: GD350A-200G/220P-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 425A / 220kW / @40°C

کاربری سنگین: 380A / 200kW / @40°C

 

مقایسه