اینوت مدل GD350A، کد: GD350A-132G/160P-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 305A / 160kW / @40°C

کاربری سنگین: 260A / 132kW / @40°C

 

مقایسه