ال اس مدل IS7، کد: SV0110iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 30A / 15kW / @40°C

کاربری سنگین: 24A / 11kW / @50°C

 

مقایسه