ال اس مدل IS7، کد: SV0300iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 75A / 37kW / @40°C

کاربری سنگین: 61A / 30kW / @50°C

 

مقایسه