ال اس مدل IS7، کد: SV0220iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 61A / 30kW / @40°C

کاربری سنگین: 45A / 22kW / @50°C

 

مقایسه