ال اس مدل IP5A، کد: SV110iP5A-4NE

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 24A / 11kW / @40°C

کاربری سنگین: 16A / 7.5kW / @40°C

 

مقایسه