ال اس مدل IP5A، کد: SV150iP5A-4NO

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 30A / 15kW / @40°C

کاربری سنگین: 22A / 11kW / @40°C

 

مقایسه