ال اس مدل IP5A، کد: SV2200iP5A-4OL

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 432A / 220kW / @40°C

کاربری سنگین: 325A / 160kW / @40°C

 

مقایسه