ال اس مدل IP5A، کد: SV1600iP5A-4OL

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 325A / 160kW / @40°C

کاربری سنگین: 264A / 132kW / @40°C

 

مقایسه