اشنایدر مدل Altivar 31، کد: ATV31H018M2

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.5A / 0.18kW / @50°C

 

مقایسه