ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-A1، کد: A1-045A

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 45A / 22kW / @40°C

کاربری سنگین: 38A / 18.5kW / @50°C

 

مقایسه