ای دی تی آیمستر مدل iMASTER-E1، کد: E1-185HF/220HFP

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 43A / 22kW / @40°C

کاربری سنگین: 38A / 18.5kW / @40°C

 

مقایسه