اوکام مدل EMX4i، کد: EMX4i-0024B-V5-C2.

دریافت قیمت:


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(36A / 24A (@40°C

در بای‌پس داخلی

 

مقایسه
شناسه محصول: EMX4i-0024B-V5-C2. دسته: