دانفوس مدل AUTOMATION، کد: FC-302N110T4E20

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 260A / 132kW / @50°C

کاربری سنگین: 212A / 110kW / @50°C

 

مقایسه