دانفوس مدل AUTOMATION، کد: FC-302P90KT4E20

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 212A / 110kW / @50°C

کاربری سنگین: 177A / 90kW / @50°C

 

مقایسه