دلتا مدل C2000، کد: VFD007C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 3A / 0.75kW / @40°C

کاربری سنگین: 2.9A / 0.37kW / @40°C

 

مقایسه