دلتا مدل C2000، کد: VFD040C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 10.5A / 4kW / @40°C

کاربری سنگین: 9.5A / 3.7kW / @40°C

 

مقایسه